İşitme Kaybı ve Demans İlişkisi
İşitme Kaybı ve Demans İlişkisi | 20 Temmuz 2022

İşitme kaybı ve bunama bağlantılı mı?

Birçok çalışma, işitme kaybı ile hafıza kaybı ve düşünme ve problem çözme ile ilgili sorunlarla işaretlenmiş bir durum olan demans arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Aslında, işitme kaybı ve demans vakalarının yüzde 8'ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. İyi haber: İşitme kaybını agresif bir şekilde tedavi etmek aslında  bilişsel gerileme ve bunamayı önlemeye yardımcı olabilir.

İşitme kaybı bunamaya neden olur mu?

En son yaşlanma araştırması, yalnızca işitme kaybı ve bunama arasında bağlantı kurmakla kalmadı aynı zamanda bilim adamlarını bunun gerçekten bir bunama nedeni olabileceğine inanmaya yönlendirdi. 

2011 yılında yapılan bir çalışmada, bilim adamları, bir kişinin işitme kaybı ne kadar büyük olursa, bilişsel düşüş şansının o kadar yüksek olduğunu bulmuşlardır. Hafif, orta ve şiddetli işitme kaybı, sonraki 10 yıldan fazla bir süre içinde olasılıkların sırasıyla iki, üç ve beş kat daha fazla olduğu anlamına geliyordu. Sosyal etkileşimlerin, sağlık koşullarının ve boş zaman etkinliklerine katılımın demans ve bilişsel gerilemenin yaygınlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için katılımcıların yaşam tarzlarını da inceledi.  

2013'te yapılan bir araştırma, konuşmaya müdahale edecek kadar şiddetli işitme kaybı olan katılımcıların, altı yıllık bir süre boyunca normal işitenlere göre bilişsel yeteneklerde yüzde 30 ila yüzde 40 daha hızlı bir düşüş yaşadığını buldu. Azalan beyin fonksiyonu seviyelerinin işitme kaybının derecesi ile doğrudan ilişkili olduğunu buldular. Ortalama olarak, işitme kaybı olan yaşlı yetişkinler, normal işiten yaşıtlarından 3-2 yıl önce bilişsel sağlıklarında bozulma geliştirdi. 

2020 yılına ait bir araştırmada, 12 risk faktöründen en büyük demans riskinin işitme bozukluğu olduğunu ortaya koydu. İşitme kaybının potansiyel bir tehlike olarak ortadan kaldırılması durumunda demans prevalansında yüzde 8'lik bir azalma olduğunu buldu. Aynı zamanda rapor, işitmedeki her 10 desibellik azalma için bilişte bir azalma olduğunu kaydetti. 

İşitme kaybı bunama ile nasıl bağlantılıdır?

İşitme kaybı ve demans arasındaki ilişkiyi açıklayan çeşitli faktörler şunlardır: 

Bilişsel Yük: İşitme kaybınız varsa, beyniniz sesi işlemek için çok daha fazla çalışmalıdır. Beynin diğer bölgeleri, hatta normalde sesi işlemeyen alanlar bile, işitme yeteneğindeki azalmayı telafi etmek için sesleri almak için kullanılır. Beynin daha fazlasına ihtiyaç duyulur ve herhangi bir sesi veya uyaranı anlamak için daha fazla çaba harcanır. Bu, diğer bilişsel faaliyetler için kullanılabilecek kaynakları ortadan kaldırır. 

Sosyal İzolasyon: Çok sayıda araştırma, yalnız veya izole hissetmek ile bunama arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. 70 yaşın altındaki insanlarda algıdaki her desibel düşüş için yalnız kalma ihtimalinin yüzde yedi arttığını buldu. İşitme güçlüğünüz olduğunda, konuşmalara katılmak veya arkadaşlarınız, aileniz ve meslektaşlarınızla etkileşime geçmek daha zordur, bu da bir izolasyon duygusuna veya hatta etkileşimlerden tamamen kaçınmaya yol açar. Bu izolasyon, depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere çok sayıda olumsuz sağlık etkisi riskini artırabilir. 

İşitsel İşleme: İşitme kaybınız olduğunda artık çok fazla ses almıyorsunuz, bu da işitme duyunuzun beyninize daha az sinyal gönderdiği anlamına geliyor. İşlenecek daha az şeye sahip olmanın bir sonucu olarak, beyin fonksiyonunuz azalmaya başlar. Beyinde daha az sinyal almak aynı zamanda işitme kaybı olan kişilerin daha hızlı beyin atrofisi oranları yaşaması anlamına gelir. 

İşitme kaybı bunama belirtisi midir?

Gördüğümüz gibi, bilim adamları işitme kaybı ve bunama arasındaki bağlantıların ayrıntılarını ortaya çıkarmak için devam eden araştırmalar yürütüyorlar. İşitme kaybının bunama belirtisi olup olmadığı sorusunun henüz kesin bir cevabı yok. İki koşul arasındaki ilişkiler giderek daha iyi belgeleniyor. Ama birinin diğeriyle ilişkisindeki nedensellik tanımsız kalıyor.

Hem işitme kaybı hem de bunama, birçok potansiyel katkıda bulunan faktör ve semptom içeren karmaşık durumlardır. İşitme kaybı zaten bildiğimiz demans arasındaki bağlantılar, işitme sağlığını destekleyen ve bunamayı önleyen kararlar vermemize yardımcı olabilir. 

İşitme cihazları bunamayı önlemeye nasıl yardımcı olabilir?

Bir kişinin demans için yüksek risk altında olması, o kişinin mutlaka onu geliştireceği anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Fakat durumu önlemek için adımlar atabilirsiniz. Bazı uzmanlar, orta ve geç yaşta işitme kaybı tedavisinin dünya çapında demans vakalarının önleyebileceğine inanıyor. İşitme cihazları, gürültüye bağlı veya yaşa bağlı işitme kaybını tedavi etmenin en etkili yoludur.

İşitme kaybı yaşadığınızı düşünüyorsanız veya sevdiğiniz bir kişide belirtiler görüyorsanız; Edi İşitme’de ücretsiz bir işitme değerlendirmesi planlayın  ve bugün işitme kaybı tedavisi seçeneklerini öğrenin.


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara